Categorii
Opinii

Sondajul „Percepția dumneavoastră asupra pandemiei actuale”

Rezultatele sondajului referitor la Coronavirus.

Partajare
 • 41
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sondajul a fost deschis în perioada 29 martie – 8 aprilie. Au participat în total 133 de persoane, din care marea majoritate locuiesc în România. Rezultatele nu au semnificație dincolo de eșantionul respondenților.

13. Care este țara dumneavoastră de rezidență?

Aceasta a fost ultima întrebare din sondaj, dar apare prima în rezultate pentru a scoate în evidență repartizarea pe regiuni geografice (Est și Vest). Repartizarea se regăsește și la alte întrebări.

Opțiune Nr. voturi Procentaj
România 115 86,4%
Moldova 4 3,0%
Franța 4 3,0%
Belgia 2 1,5%
Italia 2 1,5%
Marea Britanie 2 1,5%
Germania 2 1,5%
Suedia 1 0,75%
SUA (Statele Unite ale Americii) 1 0,75%
Opțiune Nr. voturi Procentaj
Est 119 89,47%
Vest 14 10,52%

1. Cât de afectat/ă sunteți dumneavoastră personal?

Cumul de factori: din punct de vedere medical, financiar, profesional, social.

Opțiune Nr. voturi Procentaj
1 (Deloc) 7 5,3%
2 35 26,3%
3 44 33,1%
4 25 18,8%
5 (Foarte mult) 22 16,5%

— Comentariu — Opțiunile 1 și 2 (cei care se consideră cel mai puțin afectați) reprezintă 31,6% din total și luate împreună sunt comparabile, procentual, cu opțiunile 4 și 5 (35,3% din total) ale celor care se consideră cel mai mult afectați. Categoria 3, de mijloc, reprezintă 33,1% din total și astfel răspunsurile la această întrebare se încadrează în trei benzi – mai puțin afectat, mediu, mai mult afectat – foarte apropiate ca pondere.

Starea publicului apare astfel mai echilibrată decât starea autorităților și a presei, care s-ar încadra preponderent în categoria 5.

2. Cum apreciați reacția și măsurile autorităților din țara dumneavoastră de rezidență?

Luați în considerare reacția pe parcurs, măsurile adoptate, comunicarea cu publicul.

Opțiune Nr. voturi Procentaj
1 (Foarte proaste) 29 21,8%
2 37 27,8%
3 40 30,1%
4 23 17,3%
5 (Foarte bune) 4 3,0%

Urmează o defalcare pe regiunile geografice „Est” și „Vest”. Procentajele pentru „Est” se raportează la totalul de 119 respondenți care provin din România și Moldova. Procentajele pentru „Vest” se raportează la totalul de 14 respondenți care provin din țări occidentale.

Opțiune Nr. voturi Procentaj Origine
1 (Foarte proaste) și 2 62 52,1% Est
3 33 27,7% Est
4 și 5 (Foarte bune) 24 20,1% Est
       
1 (Foarte proaste) și 2 4 28,5% Vest
3 7 50,0% Vest
4 și 5 (Foarte bune) 3 21,4% Vest

— Comentariu — Opțiunile 1 și 2 din primul tabel, adică opiniile mai degrabă negative la reacția autorităților, însumează 49,6% pe când opțiunile 4 și 5, adică opiniile mai degrabă pozitive, însumează 20,3%. Suma opțiunilor 1 și 2 depășește și opțiunea 3 (30,1%), a opiniilor „așa și așa”. De aceea se poate spune că participanții la sondaj sunt în general nemulțumiți de reacția și măsurile autorităților.

Din tabelul care separă între Est și Vest rezultă că în Est opinia față de reacția și măsurile autorităților este mai proastă ca în Vest. Aproape de două ori mai proastă: de comparat 52,1% cu 28,5% (cumulul de opțiuni negative de o parte și de alta), dar și 27,7% cu 50,0%, care arată aproape de două ori mai puține opinii mediane (cât de cât „îngăduitoare”) în Est față de Vest.

3. Cum apreciați reacția concetățenilor din țara dumneavoastră de rezidență?

Din punct de vedere individual sau colectiv (asociații cetățenești, profesionale, religioase, etc).

Opțiune Nr. voturi Procentaj
1 (Foarte deficitară) 29 21,8%
2 36 27,1%
3 46 34,6%
4 19 14,3%
5 (Excelentă) 3 2,3%

Urmează o defalcare pe regiunile geografice „Est” și „Vest”. Procentajele pentru „Est” se raportează la totalul de 119 respondenți care provin din România și Moldova. Procentajele pentru „Vest” se raportează la totalul de 14 respondenți care provin din țări occidentale.

Opțiune Nr. voturi Procentaj Origine
1 (Foarte deficitară) și 2 60 50,4% Est
3 41 34,4% Est
4 și 5 (Excelentă) 18 15,1% Est
       
1 (Foarte deficitară) și 2 5 35,7% Vest
3 5 35,7% Vest
4 și 5 (Excelentă) 4 28,5% Vest

— Comentariu — În cazul primului tabel se repetă situația de la întrebarea precedentă. Astfel opțiunile 1 și 2, adică opiniile mai degrabă negative la reacția concetățenilor, însumează 48,9% pe când opțiunile 4 și 5, adică opiniile mai degrabă pozitive, însumează 16,6%. Suma opțiunilor 1 și 2 depășește și opțiunea 3 (34,6%), a opiniilor „așa și așa”. De aceea apare că respondenții sunt în general nemulțumiți de reacția concetățenilor.

Dar tabelul care separă între Est și Vest prezintă diferențe semnificative. Se observă decalaje mari în Est între fiecare dintre cele trei categorii, cumulul (50,4%) dintre opțiunile 1 și 2 (mai degrabă negative) fiind de peste trei ori mai mare decât cumulul (15,1%) opțiunilor 4 și 5 (mai degrabă pozitive).

O astfel de discrepanță nu există în Vest. Extremele sunt mai apropiate și în general se observă o repartiție mai uniformă. Opinia față de concetățeni este în general mai bună. (Evident, pentru rezultate mai concludente ar fi fost de preferat să fi participat cel puțin de două-trei ori mai mulți respondenți din Vest.)

4. Cum apreciați informările din mass-media și ale specialiștilor din țara dumneavoastră de rezidență?

Opțiune Nr. voturi Procentaj
Foarte utile 5 3,8%
În general utile, sobre, echilibrate 32 24,1%
În general inegale calitativ 33 24,8%
Preponderent fără valoare informativă / panicarde / contradictorii / afectate de senzaționalism 63 47,4%

Urmează o defalcare pe regiunile geografice „Est” și „Vest”. Procentajele pentru „Est” se raportează la totalul de 119 respondenți care provin din România și Moldova. Procentajele pentru „Vest” se raportează la totalul de 14 respondenți care provin din țări occidentale.

Opțiune Nr. voturi Procentaj Origine
Foarte utile 4 3,36% Est
În general utile, sobre, echilibrate 26 21,84% Est
În general inegale calitativ 29 24,36% Est
Preponderent fără valoare informativă / panicarde / contradictorii / afectate de senzaționalism 60 50,42% Est
       
Foarte utile 1 7,14% Vest
În general utile, sobre, echilibrate 6 42,85% Vest
În general inegale calitativ 4 28,57% Vest
Preponderent fără valoare informativă / panicarde / contradictorii / afectate de senzaționalism 3 21,42% Vest

— Comentariu — În ce privește primul tabel, al situației generale, se observă impresia clar negativă în ce privește informările din mass-media și din partea specialiștilor: cele două opțiuni negative, de la rubricile „În general inegale calitativ” și „Preponderent fără valoare informativă”, însumează 72,2% față de numai 27,9% ale celor două opțiuni pozitive.

Încă o dată tabelul care separă între Est și Vest prezintă diferențe semnificative. În Est se relevă o mare nemulțumire: cele două opțiuni negative, de la rubricile „În general inegale calitativ” și „Preponderent fără valoare informativă”, însumează 74,78% față de numai 25,20% ale celor două opțiuni pozitive.

O astfel de discrepanță nu există în Vest. Opiniile sunt de fapt împărțite în mod egal: 49,99% au o opinie mai degrabă negativă și același procentaj are o opinie mai degrabă pozitivă. De remarcat și faptul că în Vest există un procentaj aproape dublu (42,85%) al celor care consideră informările din mass-media și din partea specialiștilor ca fiind „În general utile, sobre, echilibrate”, față de numai 21,84% în Est.

5. Care țări considerați că au reacționat cel mai bine până în prezent?

Respondenții au putut vota orice număr de țări din listă.
Au fost exprimate 353 de opțiuni. Procentajele de mai jos se referă la acest total.

Opțiune Nr. voturi Procentaj
Coreea de Sud 78 22,0%
Japonia 42 11,9%
Germania 33 9,3%
SUA (Statele Unite ale Americii) 26 7,3%
     
China 24 6,8%
Israel 24 6,8%
Ungaria 18 5,0%
Suedia 17 4,8%
Altă țară 15 4,2%
     
Marea Britanie 10 2,8%
România 9 2,5%
Cehia 7 1,9%
Olanda 7 1,9%
Rusia 6 1,7%
Danemarca 5 1,4%
Polonia 5 1,4%
     
Austria 4 1,13%
Norvegia 4 1,13%
Australia 3 0,85%
Belgia 3 0,85%
Elveția 3 0,85%
Slovacia 3 0,85%
Canada 2 0.56%
Finlada 2 0.56%
Franța 2 0.56%
Italia 1 0,28%

6. Care țări considerați că au reacționat cel mai inadecvat până în prezent?

Respondenții au putut vota orice număr de țări din listă.
Au fost exprimate 426 de opțiuni. Procentajele de mai jos se referă la acest total.

Opțiune Nr. voturi Procentaj
Italia 90 21,0%
China 58 13,6%
Spania 48 11,2%
Marea Britane 36 8,4%
     
SUA (Statele Unite ale Americii) 34 7,9%
Franța 28 6,5%
Iran 25 5,8%
România 24 5,6%
Rusia 23 5,4%
Germania 12 2,8%
Suedia 8 1,87%
     
Australia 4 0,93%
Austria 4 0,93%
Elveția 4 0,93%
Olanda 4 0,93%
Altă țară 4 0,93%
Belgia 3 0,7%
Brazilia 3 0,7%
Canada 2 0.46%
Irlanda 2 0.46%
Ungaria 2 0.46%
     
Cehia 1 0,23%
Coreea de Sud 1 0,23%
Danemarca 1 0,23%
Finlanda 1 0,23%
Japonia 1 0,23%
Norvegia 1 0,23%
Polonia 1 0,23%
Slovacia 1 0,23%

— Comentariu — De remarcat SUA. În tabelul anterior, al țărilor care au reacționat cel mai bine, SUA ocupă locul patru cu 7,3% din preferințe. În acest tabel, al țărilor care au reacționat cel mai inadecvat, SUA ocupă locul cinci cu 7,9% din preferințe. Președintele american polarizează opinia publică și în acest caz.

7. Cum apreciați reacția și măsurile luate de Uniunea Europeană?

Opțiune Nr. voturi Procentaj
1 (Foarte proaste) 51 38,3%
2 34 25,6%
3 35 26,3%
4 11 8,3%
5 (Foarte bune) 2 1,5%

Urmează o defalcare pe regiunile geografice „Est” și „Vest”. Procentajele pentru „Est” se raportează la totalul de 119 respondenți care provin din România și Moldova. Procentajele pentru „Vest” se raportează la totalul de 14 respondenți care provin din țări occidentale.

Opțiune Nr. voturi Procentaj Origine
1 (Foarte proaste) și 2 77 64,7% Est
3 30 25,2% Est
4 și 5 (Foarte bune) 12 10,0% Est
       
1 (Foarte proaste) și 2 8 57,1% Vest
3 5 35,7% Vest
4 și 5 (Foarte bune) 1 7,1% Vest

— Comentariu — Opțiunile 1 și 2 din primul tabel, adică opiniile negative la reacția și măsurile luate de UE, însumează 63,9% pe când opțiunile 4 și 5, adică opiniile pozitive, însumează doar 9,8%. De aceea se poate spune că respondenții sunt foarte nemulțumiți de Uniunea Europeană.

Tabelul care separă între Est și Vest arată același lucru. 64,7% din Est au opinii negative, față de 10% cu opinii pozitive, iar în Vest 57,1% au opinii negative față de 7,1 cu opinii pozitive. Procentajul de opinii mai degrabă neutre este mai mare în Vest decât în Est: 35,7% față de 25,2%.

8. Vă așteptați la un colaps economic global?

Opțiune Nr. voturi Procentaj
Da 86 64,7%
Nu 24 18,0%
Nu mă pot pronunța 23 17,3%

9. Țările afectate au luat măsuri de urgență inevitabile prin care statul a intervenit masiv în viața economică și socială. Sunteți de acord ca intervenția de stat în economie și societate să continue, sub o formă sporită față de perioada precedentă, și după stingerea crizei provocată de pandemie?

Opțiune Nr. voturi Procentaj
Da 50 37,6%
Nu 68 51,1%
Nu mă pot pronunța 15 11,3%

— Comentariu — Există o majoritate (cel puțin în acest sondaj foarte restrâns) care nu dorește etatism pe steroizi și după încetarea crizei, dar numărul celor dispuși la așa ceva este îngrijorător. Mai mult de o treime dintre respondenți ar renunța în continuare la drepturi și libertăți, chiar și într-o situație normală. Ispita de a crede că „statul știe mai bine” rămâne puternică, chiar dacă opinia generală la întrebarea nr. 2 („Cum apreciați reacția și măsurile autorităților din țara dumneavoastră de rezidență?”) este mai degrabă negativă.

10. Unii spun că „virusul nu cunoaște granițe” și astfel susțin că măsurile de închidere parțială sau totală a granițelor nu au rost, sau sunt xenofobe. Dumneavoastră ce credeți?

Opțiune Nr. voturi Procentaj
Închiderea granițelor este o măsură fără rost sau xenofobă. 9 6,8%
Închiderea granițelor este justificată din rațiuni pragmatice. Virusul nu se răspândește autonom, ci transportat de oameni. 118 88,7%
Nu mă pot pronunța 6 4,5%

— Comentariu — Bunul simț și pragmatismul prevalează clar în fața corectitudinii politice.

11. A fost această pandemie provocată în mod deliberat, pentru realizarea unor deziderate urmărite de diverse grupuri de interese?

Opțiune Nr. voturi Procentaj
Da 53 39,8%
Nu 44 33,1%
Nu mă pot pronunța 36 27,1%

— Comentariu — Opiniile sunt împărțite, cu o ușoară majoritate a celor care cred că există o conspirație în spatele crizei de față (iar numărul celor nesiguri este ridicat). Ca de obicei în situații de criză majoră, crește și tendința de a explica prin recursul la forțe și planuri oculte.

12. Când credeți că se va ieși din starea de urgență și o mare parte din activitățile normale vor fi reluate, în țara dumneavoastră de rezidență?

Opțiune Nr. voturi Procentaj
Până în iunie 44 33,1%
În perioada iunie – iulie 46 34,6%
În perioada august – septembrie 22 16,5%
În perioada octombrie – noiembrie 4 3,0%
În decembrie 2 1,5%
În 2021 9 6,8%
După 2021 6 4,5%

— Comentariu — Peste două treimi (67,7%) cred că se va ieși din starea de urgență până la sfârșit de iulie. Așa ceva ar fi dezirabil mai ales pentru economie, dar depinde de evoluția pandemiei și de inteligența autorităților. În orice caz, dacă restricțiile curente rămân în vigoare, rămâne de văzut cum vor reuși autoritățile din România să împiedice exodul la Marea Neagră, sau către orice destinație de vacanță. Nevoia de normalitate devine acută și s-ar putea manifesta puternic cu această ocazie. De realizarea unui compromis acceptabil ar putea depinde menținerea păcii sociale.

0
Partajare
 • 41
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Emil Borcean

De Emil Borcean

Sunt geolog prin formație universitară și programator software de profesie. Am trăit numeroși ani în Anglia, Canada și Germania. În 2007 am întemeiat patruped:bun biped:rău, unul dintre primele bloguri conservatoare de limbă română. (Titlul parafraza expresia "two legs bad, four legs good" din romanul Ferma Animalelor de George Orwell.)
În anul 2010 am înființat, împreună cu colegii de la blogul Dreapta.net, publicația conservatoare În Linie Dreaptă.
Mă consider un conservator de rând, adică al omului de rând.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *